Autori

Copyright © 2007 Hosting, d.o.o. Sva prava pridržana.

Koncept, grafičko i kreativno oblikovanje sadržaja:

Hosting Svetovanje d.o.o. (društvo za upravljanje hotela Mitra)
Metelkova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 1 234 97 40
Faks: + 386 1 234 97 50
www.hosting.si

Voditelj projekta i odgovorna osoba:

Matej Ovčar, matej.ovcar@hosting.si

Produkcija i tehnička izvedba:

CREATIM RŽIŠNIK PERC tržišne komunikacije d.o.o.
www.creatim.com

Online rezervacija

Rezervirajte svoju priču ili jednostavno pošaljite upit.

+386 2  78  77  455

Zanimljivosti

Doživite Ptuj i okolicu. više...

Jedinstveno okruženje za vaš poslovni događaj. više...

Tradicija. više...

Vremensku uvjeti u Ptuju. više...

Kontakt

Hotel Mitra
Prešernova 6
SI-2250 Ptuj, Slovenija

T: +386 2 78 77 455
F: +386 2 78 77 459
M: +386 51 603 069
E: jogpAipufm.njusb/tj