Autori

Copyright © 2007 Hosting, d.o.o. Sva prava zadržana.

Koncept, graficko i kreativno oblikovanje sadržaja:

Hosting Svetovanje d.o.o. (preduzece za upravljanje hotela Mitra)
Metelkova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 234 97 40
Faks: +386 1 234 97 50
www.hosting.si

Voda projekta i odgovorna osoba:

Matej Ovčar, matej.ovcar@hosting.si

Produkcija i tehnicka realizacija:

CREATIM RŽIŠNIK PERC tržne komunikacije d.o.o.
www.creatim.com

Online rezervacija

Rezervišite svoju priču ili jednostavno pitajte za nju.

+386 2  78  77  455

Zanimljivosti

Doživite Ptuj i okolinu. više...

Jedinstvena okolina za vaš poslovni događaj. više...

Tradicija. više...

Vremenske prilike u Ptuju. više...

Kontakt

Hotel Mitra
Prešernova 6
SI-2250 Ptuj, Slovenija

T: +386 2 78 77 455
F: +386 2 78 77 459
M: +386 51 603 069
E: jogpAipufm.njusb/tj