Odkrivanje legende o vitezu Parzivalu

Domov » Odkrivanje legende o vitezu Parzivalu

Legenda o vitezu Parzivalu in njegovih življenjskih spoznanjih živi v Hotelu Mitra

Parzival rokopis

Ep o vitezu Parzivalu

Ep o vitezu Parzivalu sodi v vrh evropske in svetovne literarne dediščine in kulturne podstati zahodnega sveta

V evropski in svetovni literarni zgodovini med najpomembnejša literarna dela prištevamo tudi legendo o vitezu Parzivalu nemškega avtorja Wolframa von Eschenbacha. Parzival je roman v verzih, ki opisuje težnjo po realizaciji lastnega jaza in ustreznem razumevanju Boga in življenja. Roman je nastal v prvem desetletju 13. stoletja in se uvršča med srednjeveško književnost, v originalu je napisan v srednji visoki nemščini.  Osrednji lik romana je vitez Parzival, ki na poti iskanja svetega grala spoznava zakonitosti življenja in tudi, kaj sveti gral dejansko je. V literarnem delu »Parzival« sveti gral ni kelih, ampak je kamen imenovan „lapsit exillis“.   Roman sestavlja 16 knjig, v skupni dolžini 24 812 verzov. Osrednja tematika je viteštvo v najširšem pomenu te besede in pot ki vodi med junaštvom in duhovnostjo pri doseganju le tega.

 

Geografska umestitev slovenske Štajerske in Ptuja z okolico v literarno delo o vitezu Parzivalu

Spoznanje o Bogu in svetem gralu Parzival doseže v deveti knjigi od šestnajstih, ki v analitičnem oziru predstavlja vrhunec tega romana. Vsebino devete knjige je avtor Wolfram von Eschenbaach umestil v okolje današnje Slovenske Štajerske, tako da se na Parzivalovi poti pojavijo konkretne lokacije današnjega Ptuja, Hajdine (Gandin), Borla (Anckhenstein), Rogatca (Rohitsch), jame Belojače in Celja. Ob tem je treba posebej izpostaviti, da so slednja imena edine realne geografske lokacije v romanu, ki jih je možno nedvoumno lokalizirati in obiskati tudi danes. Slovenska Štajerska tako predstavlja edinstveno lokacijo, saj lahko upravičeno rečemo, da je to področje, kjer je Parzival doživel razsvetljenje in duhovno katarzo.

PARZIVAL ¤ LAPSIT EXILLIS

Na Ptuju smo za počastitev občinskega praznika Mestne občine Ptuj 2020 in obeležitev 800. obletnice smrti avtorja Wolframa von Eschenbacha ter ustrezno umestitev slovenske Štajerske na kulturni zemljevid Evrope in Sveta, kamor jo ekplicitno umešča tudi roman o vitezu Parzivalu,  v Hotelu Mitra javno razstavili simbolični kamen »Lapsit exillis«. 

Razglednice Ptuj
Informacijska točka v Hotelu Mitra

Izhodiščna točka in informativni center

Hotel Mitra, Ptuj izhodiščna točka in informativni center za odkrivanje dežele viteza Parzivala in njegovih življenjskih spoznanj

V Hotelu Mitra se tako nahaja informativna in izhodiščna točka za goste hotela in obiskovalce, kjer ponujamo možnost podrobnejše seznanitve s tematiko dela o vitezu Parzivalu in organiziran obisk lokacij na Parzivalovi poti po Štajerski, bodisi vodene oglede za manjše ali večje skupine ali z navodili za samostojno raziskovanje za individualne obiskovalce. V sodelovanju z mednarodnimi partnerji pa organiziramo tudi izobraževalne delavnice in »team-building-e« na osnovi Parzivalovih spoznanj in umetnosti vodenja.

Rezervacije lahko opravite na kontaktnih telefonih ali e-pošti Hotela Mitra. Več informacij pa lahko najdete na Facebook strani Parzival.

Dan v Deželi Parzivala z Mihom Pogačnikom (ang. One Day In The Terra Parzival, with Miha Pogačnik)

Splošne informacije o legendi o vitezu Parzivalu in iskanju Svetega Grala (ang. General information on Knight Parzival and the quest for the Holy Grail)

boldcalendarphoneyoutube-playinstagramfacebook-officialtripadvisor